2 Mayıs 2010 Pazar

JEOLOJİK DEVİRLER VE ÖZELLİKLERİ

JEOLOJİK DEVİRLER VE ÖZELLİKLERİ
1)İlk Zaman (prekambriyen)
İlk canlı algler oluşmuştur.
En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.

2) I. Zaman (paleozoik)
Yer kabuğundaki şiddetli kırılma ve kıvrılmalarla kıta çekirdekleri büyümüştür.
Sıcak ve bol yağışlı iklim döneminde gür bitki toplulukları oluşmuştur.
Taşkömürü yatakları oluşmuştur.

3) II. Zaman (Mezezoik):
Durgunluk dönemidir. Büyük oranda tortulaşma olmuştur.Yerkabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlaması.

4) III. Zaman (Neozoik)
Şiddetli yer kabuğu hareketleri olmuştur.
Atlas ve Hint Okyanusları oluşmuştur.
Petrol, linyit, tuz ve bor yatakları oluşmuştur.
Alp-Himalaya kıvrım dağları oluşmuştur.

5)IV. Zaman (Antropozoik) iki dönemden oluşur.
a)Buzul çağı : Özellikle Kuzey Yarım Kürede şiddetli soğuma görülür. Bunun etkisiyle Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada gibi karalar buzullar altında kalmıştır.
b)Buzul çağı sonrası dönem:
İstanbul –Çanakkale boğazları oluşmuştur.
Egeid karası çökmüştür.
İnsan yaratılmıştır.
Not: Jeolojik devirlerle ilgili bilgiler fosillerin incelenmesiyle elde edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder