11 Mayıs 2010 Salı

Enerji Nakil Hatlarının Stratejik Önemi LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF

Enerji Nakil Hatlarının Stratejik Önemi LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF
19. yy.dan itibaren petrol, kömür, doğal gaz gibi enerji kaynaklarına sahip olmak, bunların üretimini elde tutmak ve dağıtımını denetim altında bulundurmak büyük devletlerin temel amaçları arasında yer almıştır. Yaşadığımız iletişim çağının tüm araçları enerjiye endekslenmiş durumdadır. Bu bakımdan enerjinin kişi başına yıllık tüketimi de ülkelerin gelişmişlik ölçütü olarak görülmektedir. Bundan dolayı enerjinin temini ve taşınması önem arz etmektedir.
üretici ve tüketici bölgeler arasında gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz taşımacılığı, teknik açıdan büyük farklılıklar göstermektedir. Petrol, nispeten düşük maliyetle deniz yolu ile taşınabilirken, doğal gazın (LNG)önce sıvılaştırılması, tüketilmeden önce de tekrar gaz hâline getirilmesi gerekmektedir. Bu işlem oldukça yüksek bir maliyet gerektirdiğinden doğal gazın boru hatları ile nakli tercih edilmektedir.
Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Japonya satın aldıkları petrolün büyük bir bölümünü deniz yolu ile taşımaktadırlar. Dünya ekonomisi için enerji kaynaklarının devamlı ve güvenli bir şekilde taşınması çok önemlidir. Özellikle petrol ve doğal gazın tankerlerle taşınmasının çevre kirliliğine neden olması ve ekonomik olarak pahalı olması bu enerji kaynaklarının boru hatlarıyla taşınmasını zorunlu hâle getirmiştir.
Petrolün büyük kısmının tankerlerle taşınması uluslararası su yollarının önemini artırmıştır. Basra Körfezi
'nden ihraç edilen petrolün yılda 737 milyon tondan, 2020 yılında 1.668 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Orta Doğu petrollerinin çıkış kapısı konumundaki Hürmüz Boğazı önemli bir noktadır. Buradan çıkan petrol, Akdeniz'e ulaşmadan önce Babül Mendeb Boğazı'ndan ve Süveyş Kanalı'ndan geçmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder