12 Mayıs 2010 Çarşamba

10. Sınıf Türk Edebiyatı Soruları

1. Divanu Lugati’t-Türk isimli eserin özelliklerinden beşini yazınız?
A.
B.
C.
D.
E.
2. Dede Korkut Hikayelerinin özelliklerinden beşini yazınız?
A.
B.
C.
D.
E.
3.Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız?
A. Budalaname:
B. Makalat:
C:Cemşid ü Hurşit:
D. Mantıku’t-Tayr:
E. Risaletü’n-nushiye:
4. Kasidenin bölümlerini yazınız ve kısaca açıklayınız.
5. Gazel ile kasidenin hangi yönleri ortaktır?
6. Aşağıdaki kavramları açıklayınız?
Münacat:
Gazavatname:
7. Türk Edebiyatının en meşhur mektup örneğini 16. yüzyıl Divan Şairi Fuzuli yazmıştır. Bu mektup hangi adla ünlenmiştir ve hangi olay üzerine şair bu mektubu yazmıştır?
8. Aşağıdaki türlerin kaçar dizeden (mısradan) oluştuğunu yazınız?
Murabba:
Muhammes:
Müseddes:
9. İlk hamse sahibi olan ve aynı zamanda ilk şairler tezkiresini yazmış olan Çağatay Edebiyatının ünlü temsilcisinin adı nedir?
10. Şair Nedim, hangi akımın öncülerindendir ve hangi türün gelişmesinde etkili olmuştur?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder