12 Mayıs 2010 Çarşamba

11. Sınıf Dil ve Anlatım Soruları

1.Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını bulunuz.
Köyün muhtarı çok zengin ;ama cömert değildi. / …………………………………………………………………………………………
Gençler, geleceğin ve istikbalin peşindedir. / …………………………………………………………………………………………..
Sorulara hem cevap hazırladım hem inceledim. / ………………………………………………………………………………………
Kimileri bu tür konulardan hoşlanmazlar. / ………………………………………………………………………………………………
Kamu ve özel sektörün tüm hakları korunacak. / …………………………………………………………….
2.Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi E) Makale

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “Dostluk gündüz görünmez; o ateşböceği gibi yalnız geceleri parlar.” cümlesinin anlamını içerir?
A)Dostun ateşi cehennem ateşinden beterdir.
B)Dost için ölmeli, düşmen için dirilmeli.
C)Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.
D)İyi dost kara günde belli olur.
E)Dostun attığı taş baş yarmaz.

4. …Hani Büyük İskender İran seferine çıkmadan önce nesi var nesi yoksa hepsini dostlarına dağıtmış.Bunu gören yakın arkadaşı Pierdicassi: “Peki ama hazinedeki her şeyi dağıttınız, size ne kalıyor?” demiş.İskender: “Bana ümit kalıyor.” Deyince Pierdicassi : “Öyleyse bu mücevherleri bana vermeyin, en yakın arkadaşınız olarak ben size kalan ümidi paylaşmak istiyorum.” demiş.Ne güzel dostluk değil mi?Sizin de böyle bir arkadaşınızın olmasını istemez misiniz?Ben çok isterim doğrusu….
Yukarıdaki metnin türünü yazarak bu türün en belirleyici özelliğini ifade ediniz.


5. Makalede anlatım, nesnel bir nitelik taşır. ( )
Denemede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır. ( )
Türk Edebiyatında Deneme türünün önde gelen isimleri Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin’dir.( )
Sohbet yazılarında nükteye önem verilmez. ( )
Fıkra ve makaleler gazete ve dergilerde yayımlanabilir. ( )

6. Evet severim gerçekçi edebiyatı, gerçekçi sanatı; bütün çığırları arasında onun en üstün olduğuna inanırım. Ama düşünüyorum da : “Bizi alıp düşler dünyasına götüren bir edebiyat da gerekli değil mi?” diyorum. Bugünün birçok yazarı sanatın toplumsal görevi üzerine türlü türlü sözler söylüyorlardı. Okurları düşler dünyasına alıp götürmek de edebiyatın toplumdaki görevlerinden biri değil midir? Bir gerçek içinde yaşıyoruz, duvarlarını yıkıp aşamadığımız bir gerçek içinde. Onun da güzellikleri var elbette; ama pek alıştığımız için göremiyoruz, tadamıyoruz o güzellikleri.

Yukarıdaki parçanın türü nedir? Bu sonuca nasıl ulaştınız?

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını ulunuz.(10)
Yurdunu korumak senin görevindir →
Dünden beri adını sayıklıyor →
Kuzu beyni, çocukların gelişmesinde yararlı bir besindir.
Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim →


8. “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”
I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir.
II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır.
III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir.
IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir.
V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?
A) V B) IV C) III D) II E) I

9. Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Biyografi E) Anı

10.
I
*Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.
* İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.
II.
* Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.
* Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.
Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?
A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri D) Makale-otobiyografi E) Röportaj-deneme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder