9 Mayıs 2010 Pazar

Doğal Çevremizin Sınırlılığı LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF

Doğal Çevremizin Sınırlılığı LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF
Tarih boyunca insanlar doğal kaynakların sınırsız olabileceğini düşünmüşlerdir. Bu da insanların uzun yıllar boyunca doğal kaynakları bilinçsizce kullanmasına yol açmıştır. İhtiyaçların çeşitlenmesi, tüketime bağlı olarak doğa ve insan arasındaki dengeyi doğanın aleyhine bozmuş, doğal çevrenin tahribatıyla birlikte zamanla açlık ve fakirlik hızla ilerlemiş ve ekolojik dengede bozulmalar meydana gelmiştir.
Bilim insanları sınırlı olan doğal kaynakların artan dünya nüfusu sonucu hızla tükendiğini ve çeşitliliğin azaldığını alternatif kaynaklar bulunmadığı takdirde büyük çevre sorunları yaşanacağını ifade etmektedir.
Çevre sorunlarına ve nüfus artışına bağlı olarak yakın gelecekte insanlar beslenme sorunuyla karşı karşıya gelebilirler.
Günümüzde gelişmiş ülkeler, doğal kaynak kullanımında büyük bir baskı unsuru olan nüfus artışını kontrol altına almışlardır. Ayrıca gelişen teknolojiden de faydalanarak kaynak üretimi ve tüketimi arasında denge oluşturarak ekonomide sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçmişlerdir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynak kullanımından meydana gelen ekolojik sorunlar daha fazladır. Bu grupta yer alan ülkelerde nüfus hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak nüfusu besleyebilmek ve yaşam standardını yükseltebilmek için, aşırı ve bilinçsiz doğal kaynak kullanımına dayanan bir ekonomik kalkınma modeli uygulamaktadırlar. Sonuçta doğal kaynaklar kullanılamaz hâle gelmektedir.
Günümüzde ekolojik dengeyi bozan en önemli faktörlerden biri doğal kaynakların insanlar tarafından bilinçsizce tüketilmesidir. Bu duruma Aral Gölü'ndeki suyun pamuk tarımı için aşırı derecede kullanılmasıyla gölün suyunun azalması ve göl ile yakın çevresindeki ekosisteminin bozulması örnek olarak verilebilir.
Çayır, mera ve yaylaların aşırı otlatma sonucu bitki örtüsünün yok edilmesine bağlı olarak doğal yapıda bozulmalar meydana gelmektedir. Aşırı otlatma nedeniyle Palandöken ve Kargapazarı dağlarında bitki örtüsü tahrip edilmiş, buna bağlı olarak da böcek türleri azalmıştır. Aşırı otlatma özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde tabii bitki örtüsünü azaltan en önemli faktördür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder